Medlemsvillkor

För allas trivsel

Trivselregler

​Våra medlemmar förväntas alltid att uppträda på ett sätt som inte stör andra medlemmar eller  vår personal.

Lokalen är avsedd för träning.

Medlemmar ansvarar för att följa trivselreglerna samt att använda sunt förnuft gällande användandet av maskiner och redskap. Efter avslutat pass ska redskap ställas tillbaka och maskiner torkas av.


Medlemskap

Samtliga medlemskap hos Bero Träningscenter är personliga.

Åldersgräns på Bero Träningscenter är 15 år. Ni som är yngre än 15 år är välkomna att träna tillsammans med en förälder på gym och instruktörsledda pass.


Uppsägning

Alla våra autogiroavtal har en obligatorisk uppsägningstid på 1 månad. Uppsägning av medlemskap mailas till info@bero.nu eller lämnas skrifliten till receptionen.

Vid ett omtäcknande av nytt medlemskap 6 månader efter en uppsägning kommer en ny medlemsavgift  på 250 kr att tas ut.


Instruktörsledda pass

Pass som är ledda av instruktör eller som bokats av annan verksamhet har alltid företräde i den bokade salen. Kolla med personalen om du är osäker på om en sal är ledig eller inte.

Hälsotillstånd

Medlemmar ansvarar själva för att deras hälsa är i sådant skick att de utan risk kan delta i våra pass och träning utöver pass.

Ha alltid roligt!

Den kanske trevligaste och viktigaste regeln, ha kul.

Öppettider

Som medlem kommer du in mellan klockan 06 och 23 på vardagar samt mellan 06 och 22 på helger. 

Kontakta oss

Du hittar oss i Söndrums industriområde, på Radhusgatan 7. Fler kontaktuppgifter finner du här... eller kom in till oss!

Bli medlem

Här finns allt om medlemskap hos oss, om vad du får och hur allt funkar. Pst - har du hört att vi har en veckas gratis prova på?